Sandtrey terapie

20.06.2022

Sandtrey terapie je unikátní psychoterapeutická metoda pracující skrze hru v písku. Je velmi rychlá a vhodná pro všechny, kteří si umí, nebo uměli hrát. V písku je možné zobrazit pomocí figurek mnohé jevy a situace, které se mnohdy jen velice obtížně vyjadřují slovy. Pro tyto situace se pak hledá nejvhodnější řešení také pomocí hry. Pomáhá odpovědět si na otázky prožívání, vztahové, ale i psychosomatické povahy. Velmi dobře působí např. na nespavost, úzkost apod. Lze skrze ní nacvičit situace, které klient negativně prožívá a obtížně zvládá.

Klíčová slova: hra v písku, psychoterapie hrou, imaginace, osobní rozvoj, nespavost, úzkost, strach, bázlivost, posttraumatická stresová porucha, rodiče a děti, vzdor, boj o moc, vyhýbavost, nácvik obtížných situací, vztahy, partnerské komplikace.