Psychoterapie pro dospělé i dospívající

Jak vám psychoterapeut pomůže a co lze očekávat?

Pomocí psychoterapeutického rozhovoru se snažíme porozumět, jak klientovo dětství zapůsobilo na jeho současný postoj k naplňování životních cílů a ambicí. Když dítě nezíská potřebnou pozornost a pocit významu ve společnosti, může zamrznout  a sžít se s přesvědčením, že je zbytečné něco měnit a o cokoliv se pokoušet, protože stejně nebude respektován a přijat. Takové přesvědčení ho může provázet nejen dětstvím, ale i jeho dospělým životem. Terapeut se snaží toto trauma odstranit a motivuje klienta k odvaze a k nalezení nového cíle.

Psychoterapeut svého klienta naučí jak povzbuzovat a motivovat sám sebe. Pomáhá identifikovat a odstranit rušivé elementy, které brání pozitivnímu prožívání a vztahu ke světu, povolání a lásce. Psychoterapeut s klientem prozkoumává, jaká přesvědčení provázeli klienta z dětství do dospělosti, zda jsou chybná, či nikoliv a jak se z těch nefunkčních osvobodit, ukotvit se ve funkční realitě a vydat se na cestu osvobozený. 

Naši klienti ŘEŠÍ:

 • ERT - edukativní rodičovská terapie
 • psychické problémy způsobené izolací díky covid-19
 • frustrace - nemohu ven, nemohu cestovat, sportovat a dělat co mě baví - co s tím
 • agresivita, pasivta - asertivita
 • partnerské problémy 
 • posttraumatická stresová porucha
 • syndrom vyhoření v práci a ve vztahu
 • psychické a fyzické týrání od partnera/ky
 • slabá motivace ke studiu a výběr budoucího povolání dětí
 • výchovné problémy s dětmi (agresivita, šikana, odmlouvání, panovačnost)
 • přešlapování a prokrastinace (lenost, pasivita, nerozhodnost, nesmělost)
 • sebeprosazení v rodině, skupině a zaměstnání 
 • sociální problémy dnešní doby (sociální sítě, hry, závislosti)
 • "věčná oběť " (šikanovali mě jako dítě a šikanují mě jako dospělou/dospělého) 
 • a další situace, které píše sám život...
 • well-being, work-life balance, psychohygiena pro manažery, Burn-out

  Jak nám psychoterapeut pomůže?

PŘEKONÁME SPOLU STRACHY A NEGATIVNÍ POCITY:

 • strach ze změn a najdeme nová funkční řešení
 • práce s úzkostí
 • pocity viny, selhání a frustrace
 • stres a špatnou organizaci práce nebo osobního života
 • přílišný perfekcionalismus, který nám hází klacky pod nohy
 • já až na posledním místě aneb nutnost neustále pomáhat
 • bez přátel a bez partnera...
 • odstraníme falešná přesvědčení, která nám brání řídit svou změnu do cíle